"Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn
  heel belangrijk, zeker in een periode van rouw."
Frans Noordman, THORON Uitvaartzorg.